Optimér dine ledelsesevner og spar på omkostningerne

Lederne a-kasseEn leder er ikke bare en leder. Der ligger en række aspekter bag en god leder, hvormed det ikke længere er en ‘etiket’ du tager på dig. På samme måde, er det heller ikke godt lederskab at uddelegere ordrer, som medarbejderne blot skal følge. At være en god leder kræver således rådgivning og efteruddannelse, da det er et område, der kontinuerligt kræver nye standarder. Nogle a-kasser, eksempelvis Lederne, har integreret rådgivning, professionel sparring samt kursus- og uddannelsesmuligheder. Grundlaget for at udvikle din karriere er således sikret i kraft af dit medlemskab.

Hvorfor er efteruddannelse vigtigt for ledere?

God ledelse er det nye sort. Med andre ord, er det et område med større og større fokus, hvorved der stilles stadigt stigende krav til dine kompetencer som leder samt håndtering af situationer. Disse krav kommer både fra omverdenen og medarbejdere. God ledelse skal altså skinne igennem hele vejen rundt.

Du er derfor sjældent færdiguddannet som leder. Der findes en række tilbud, som kan udvikle dine evner som leder og dermed optimere din virksomheds vidensressource. God ledelse giver mere effektive medarbejdere, som derfor vil nå mere i løbet af arbejdsdagen.

Det er derfor både en investering for dig og din virksomhed at efteruddanne dig som leder, således at du hele tiden videreudvikler dine kompetencer på området. Dette kan ligeså vel hjælpe dig i din videre karriere, såfremt du ikke ønsker at blive i samme stilling resten af din tid på arbejdsmarkedet.

A-kassen kan hjælpe dig med at udvikle din lederevner

Selvom du sidder i en ledende stilling er der stadig en overhængende fare for at blive afskediget. Det er derfor under alle omstændigheder fornuftigt at være medlem af en a-kasse. Et medlemskab har en række andre fordele end lønsikring, hvormed du også kan få udbytte af medlemsskabet, mens du er i arbejde.

Et medlemskab af en a-kasse giver ofte mere udbytte, jo mere fagspecifik den er. Er du leder, vil et medlemskab af a-kassen Lederne dermed være hensigtsmæssigt i forhold til din stilling. Ved et sådan medlemskab har du mulighed for løbende rådgivning, både i hverdagen, men tilmed generelt i forhold til din karriere.

Læs mere om fordelene ved at være tilmeldt en a-kasse målrettet mod ledere på e.lederne.dk.

Ved et medlemskab reduceres omkostningerne til efteruddannelse således markant, samtidig med at du udbygger dine kompetencer og gør dig mere attraktiv for arbejdsmarkedet. Det har altså både en materiel og immateriel fordel, idet du sparer penge samtidig med, at du giver dig selv højere værdi på markedet.

Positionering og netværk er afgørende

Flere og flere gennemfører en videregående uddannelse, hvilket øger konkurrencen på arbejdsmarkedet. Netværk og positionering har således aldrig været vigtigere. Som leder får du ‘kortere snor’ end tidligere, fordi der kontinuerligt er 10 andre, der har den rette profil til dit job.

Du er derfor nødt til hele tiden at udvikle din position som en stærk leder, således at du opnår maksimal troværdighed og anerkendelse og derved bliver sværere at ‘vippe af pinden’. Et netværk er dit sikkerhedsnet såfremt du skulle blive opsagt, hvorfor det er vigtigt at pleje disse relationer. Et medlemskab af en a-kasse vil ligeledes være en del af dit sikkerhedsnet og således styrke dit bagland yderligere.

Forretningsverdenen er benhård og det er derfor klogt at sikre dig bedst muligt. Definitionen af en god leder ændrer sig hele tiden og som god leder, er det således vigtigt at følge med denne udvikling.