Nye dagpengeregler skaber bedre vilkår for selvstændige

Har du ret til dagpenge som selvstændig?

I 2018 træder nye dagpengeregler i kraft, som gør det nemmere for selvstændige at optjene retten til dagpenge. Ifølge beskæftigelsesministeriet skal den nye aftale sikre de personer, som er atypisk beskæftiget. Reglerne bliver mere ens for alle arbejdere, så de ligner de regler der er for lønmodtagere i dag. Det skal være med til at skabe tryghed på det danske arbejdsmarked, og skabe mere fleksibilitet til at håndtere de globale udviklinger indenfor beskæftigelse.

De nye dagpengeregler for selvstændige

Den væsentligste ændring i dagpengereglerne i forhold til selvstændige, er at alle indtægter nu tæller med i optjeningen af dagpengeretten. Før i tiden var det enten ens indtægt som lønmodtager der kunne beregnes eller ens indtægt som selvstændig. Med de nye ændringer bliver der ikke skelnet mellem hvordan indkomsten er tjent. Alle indtægter som bliver registreret af SKAT, kan bruges som optjening til dagpengeretten.

Ændringerne er blevet sat i værk, i takt med at det danske arbejdsmarked udvikler sig markant i disse år. Freelancere bliver mere og mere populære, og man ser flere danskere der bliver ansat gennem deres enkeltmandsvirksomheder på kortere projektbasis. Dagpengesystemet har været nødt til at følge med udviklingen, ellers ville mange danskere stå uden dagpengeret inden for de næste år. Dette er et godt skridt på vejen til at sikre et system, der tilgodeser flere danskere på arbejdsmarkedet.

Ikke kun positive ændringer for selvstændige

Overordnet set skaber ændringerne i dagpengereglerne bedre vilkår for de selvstændige, freelancere og iværksættere i Danmark. Der er dog en gruppe som vil blive ramt af forringede vilkår. Der bliver skåret kraftigt i antal uger, man kan få dagpenge samtidigt med man driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Med de gamle regler kan man modtage dagpenge i op til 78 uger med selvstændig bibeskæftigelse. Det bliver sat ned til 30 uger. Derefter skal man opsige sin virksomhed for at kunne modtage dagpenge. Til gengæld så ændres reglerne også, så man må sigte efter at gøre sin selvstændige bibeskæftigelse til hovedbeskæftigelse inden for den nye periode på 30 uger. Dette skulle bevirke at flere selvstændige tør tage chancen og satse fuldt ud på deres idé.

Sådan finder du en a-kasse

Der er mange danske a-kasser at vælge imellem. Hos nogle a-kasser optages kun selvstændige. Det drejer sig eksempelvis om a-kassen Virksom. Det betyder dog ikke at du skal vælge Virksom hvis du er selvstændig. A-kasser som Ase henvender sig også til selvstændige og iværksættere, og du kan frit vælge mellem alle de a-kasser som er åbne for alle medlemmer. Se listen over danske a-kasser, og find din næste a-kasse på skift-a-kasse.dk.