Dette skal du vide, når du køber hus

koeb-af-hus

Det kan godt være lettere uoverskueligt at købe hus. Der er mange ting man skal have styr på, og hvis man ikke er klædt ordentlig på, så kan man ende med at tage nogle beslutninger, der koster rigtig mange penge.

Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal give køber et overblik over boligens tilstand, samtidigt skal den danne grundlag for ejerskifteforsikringens rammer. Det betyder egentlig bare, at ejerskifteforsikringen kigger boligens tilstand igennem, inden de giver dig et tilbud på forsikringen. Endvidere er punkterne nævnt i tilstandsrapporten ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Det samme gælder, hvis der står i tilstandsrapporten at noget ikke er besigtiget, hvilket man typisk kan opleve på loftet. Her besigtiger den byggesagkyndige kun gennem loftlemmen, og derfor vil alt, hvad man ikke kan se herfra, ikke være omfattet af ejerskifteforsikringen. Et andet eksempel på skjulte fejl, er fejl på fundament bag beplantning. Læs mere om fejl på fundamentguide.dk.

Når du læser tilstandsrapporten, så fremgår det, at kloak og VVS-installationer ikke er omfattet af eftersynet. Det betyder altså at hvis der skulle være ulovlige installationer, så vil det ikke blive noteret i tilstandsrapporten.

Egen byggerådgiver er en god ide

Selvom sælger er tvunget til at lave en tilstandsrapport og tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen for at fraskrive sig sit 10årige sælger ansvar, så er det en god ide at tage sin egen fagekspert med ud og kigge på huset. Det kan være flere gode grunde til det, men hovedårsagen er at klarlægge boligens tilstand. En byggesagkyndig koster en smule penge, men pengene er givet rigtig godt ud i forhold til at gøre et køb, hvor der ligger uforudsete udgifter i den dyre ende.

Typisk kan man også efterfølgende bruge de fejl, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten til at forhandle prisen.

Hvordan kan boligen belånes

Der er i lovgivningen angivet mulighederne for lån i boligens værdi. De er angivet således, at der kan lånes 80 % i realkreditlån og 20 % som boliglån. Og så er der alligevel en tvist i det, fordi man skal som udgangspunkt kunne betale 5 % af boligens værdi kontant. Det betyder, at når man køber nyt, så kan man kun finansiere 95 % af prisen.

Hvis man ikke har de 5 %, så findes der et finansieringsalternativ, som ikke går igennem banken, man kan nemlig finde et lån et andet sted. Det er typisk førstegangskøbere der bliver udfordret på de 5 %. Tilhører du gruppen der ikke har sparet så mange penge sammen, så kan finde en låneudbyder på nettet, der kan hjælpe dig. Der findes en god oversigt over lånemulighederne på spumanti.dk.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring skal dække forhold på ejendommen som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Det man skal notere sig i den forbindelse er, om der er forhold som har givet skade, eller der er nærliggende risiko for at give skade på de forsikret bygninger.

Endvidere er det værd at bemærke, at det er dig som forsikringstager der skal løfte bevisbyrden på forholdene. Du skal altså dokumentere at forholdet kan eller vil give skade på bygningen. Kan man ikke det så afviser forsikringen sagen. Selvom sagen bliver afvist, betyder det dog ikke at man skal give op. Det er typisk et oplæg til nogen skrivelser frem og tilbage hvor man dokumenterer det i afvisningen nævnte forhold.

Hvis man gerne vil have, at ejerskifteforsikringen skal dække ulovlige VVS-installationer og kloak, så skal man typisk tegne en tillægsforsikring der dækker de forhold. Ofte kaldes det en udvidet ejerskifteforsikring.