Der er håb for jobledige i Danmark

PenniesValutastigninger giver flere jobs i Danmark

Står du og mangler et job er der håb forude. Den Amerikanske dollar og det britiske pund er nemlig steget i værdi, hvilket kan medføre en job stigning i Danmark.

Stigningen i de udenlandske valutaer har nemlig også en positiv virkning på den danske økonomi og vil resultere i vækst. Når der er vækst i økonomien, vil flere virksomheder få travlt, der bliver købt flere af deres produkter og de vil have råd og brug for at ansætte flere medarbejdere. Det vurderes at valuta stigningen vil skabe omkring 5.000-10.000 jobs herhjemme.

Læs mere om økonomi og erhverv her: www.erhversindsigt.dk

Det amerikanske marked vil med en stigning i deres valuta få flere penge og de vil dermed have råd til at importere flere varer og de vil dermed også importere flere varer fra Danmark. Vareeksporten er siden 2009 steget med næsten 30 % og er idag et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Andre stærke danske eksportmarkeder er Norge, Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Valuta stigningen giver også andre markeder et positivt resultat

Stigningen i bl.a. den amerikanske valuta har også positiv betydning for andre markeder og vil give dem samme effekt som vi får i Danmark.

Dette er overordnet meget positivt da, andre lande også vil vækste og de vil dermed også begynde at importere flere varer fra andre lande, som dermed også sætter gang i deres økonomi. Dette kan resultere i at det danske eksportvarer også vil stige og Danmark vil have mulighed for at eksportere varer til endnu flere lande og de danske virksomheder vil have brug for flere medarbejdere.

Det samme gælder for Danmark. Danmark vil som andre lande også begynde at importere mere, som sætter gang i de udenlandske markeder og det vil dermed skabe en effekt gennem størstedelen af verden.

Hvad vil en fortsat stigning betyde for danskerne?

Det forudsiges at værdien på den Amerikanske dollars stigning vil fortsætte. Jo højere en stigning, jo bedre vil det blive for den danske og den europæiske økonomi.

Dette vil fortsat sætte gang i virksomhedernes brug for flere medarbejdere og det ses at hvis stigningen reelt fortsætter vil ledigheden falde i Danmark. I forbindelse med at ledigheden falder, vil der være flere danskere som vil få flere penge mellem hænderne og de vil dermed have råd til at købe mere, som igen sætter gang i den økonomiske vækst.

Et andet resultat vil vi også se. For når folk er i arbejde stiger livsglæden, hvilket resultere i at folk er mindre syge og færre får depressioner. Dette bliver billigere for samfundet, som dermed får flere penge til velfærd.